Narodne zagonetke

Šupalj delija u strani šišti.

Nos

0 0
Podeli zagonetku:

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

Galonja ulježe, rogovi ne mogoše.

Odgovor

Beo pas na kući leži.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Zobah zopcu od mora do Stambola, nit je mogoh pozobati, niti kome ostaviti.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Mrtvo živo tuče.

Odgovor