Narodne zagonetke

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Diple

0 0
Podeli zagonetku:

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Useo vrabac mečku.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

U crnoj šumi beo proplanak.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Bela se rodi, zelena odraste, crvena umre.

Odgovor

Majka mršavi, a dete deblja.

Odgovor

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor