Narodne zagonetke

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Diple

0 0
Podeli zagonetku:

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Bela se rodi, zelena odraste, crvena umre.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Zimi puno, leti prazno.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Pogodi sledeće slovo u ovom nizu: PSSU

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor