Narodne zagonetke

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Diple

0 0
Podeli zagonetku:

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Doleteše ptice bez perja, padoše na drvo bez lišća; dolete momče bez usta, pojede ptice bez perja.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Jedna truba platna celu zemlju pokriva.

Odgovor

Bela se rodi, zelena odraste, crvena umre.

Odgovor

Dovuče se šigo-migo, za njim brkov sitno-hitro; da ne bi babine rupe, upade u brkove ruke.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor