Narodne zagonetke

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Diple

0 0
Podeli zagonetku:

Beža beži, preža preži; skoči preža te uhvati bežu.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Šavrdalo šavrda, po gori, po doli, dvojica ga teraju, a dvojica čekaju.

Odgovor

Ja imadoh crne goste; dođoše mi u ljeto, a odoše u zimu.

Odgovor

Pre nego što je Mont Everest otkriven, koja je bila najviša planina na Zemlji?

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor