Narodne zagonetke

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Lovac i vuk

0 0
Podeli zagonetku:

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Duše nema, duše nosi.

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor