Narodne zagonetke

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Lovac i vuk

0 0
Podeli zagonetku:

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Što u mene, što u tebe, što u ovce bjelice, što u zrnu pšenice.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor

Useo vrabac mečku.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Što više uzimaš, to više ostaje; što manje uzimaš, to manje ostaje.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor