Narodne zagonetke

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Lovac i vuk

0 0
Podeli zagonetku:

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

U naše tete suknja do pete, ni koncem sašivena, ni iglom prošivena.

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor

Grbavo prase sve polje popase.

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor