Narodne zagonetke

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Lovac i vuk

0 0
Podeli zagonetku:

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Odgovor

Deca trče, a otac se još nije rodio.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor