Narodne zagonetke

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Lovac i vuk

0 0
Podeli zagonetku:

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Brat i ja uvek idemo zajedno, iako smo veoma različiti. Njega čuješ, ali mene ne. Mene vidiš, ali njega ne. Ko smo mi?

Odgovor

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Crven trči po putiću, u crvenom kaputiću, a sve viče “Aj, aj, divan ti sam ja!”

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor