Narodne zagonetke

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Lovac i vuk

0 0
Podeli zagonetku:

Uveče zatuci, izjutra izvuci.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor

Deca trče, a otac se još nije rodio.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Odgovor

Bezubo prase junačku glavu popase.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor