Narodne zagonetke

Što više uzimaš, to više ostaje; što manje uzimaš, to manje ostaje.

Rupa

0 0
Podeli zagonetku:

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor

Drven trbuh, kožna leđa, dlakama govori.

Odgovor

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Brat i ja uvek idemo zajedno, iako smo veoma različiti. Njega čuješ, ali mene ne. Mene vidiš, ali njega ne. Ko smo mi?

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor