Narodne zagonetke

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Sneg i sunce

0 0
Podeli zagonetku:

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Zobah zopcu od mora do Stambola, nit je mogoh pozobati, niti kome ostaviti.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor