Narodne zagonetke

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Sneg i sunce

0 0
Podeli zagonetku:

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Begovo vino i kadijino vino u jednu bačvu stalo, a nije se pomešalo.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Švićko tera niz prisoje svinje.

Odgovor

Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ koji otključava.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor