Narodne zagonetke

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Jama

0 0
Podeli zagonetku:

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Dolete vrana u selo iz luga, te požnje srpom brata i druga.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Grbavo prase sve polje popase.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor