Narodne zagonetke

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Jama

0 0
Podeli zagonetku:

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Zvrnda zvrnda preko devet brda.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor