Narodne zagonetke

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Jama

1 0
Podeli zagonetku:

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Beža beži, preža preži; skoči preža te uhvati bežu.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Dva lončića, četiri zaklopčića.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor