Narodne zagonetke

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Jama

0 0
Podeli zagonetku:

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Dudulija svira, tankosava igra, sva se gora ljulja.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor