Narodne zagonetke

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Jama

0 0
Podeli zagonetku:

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Na vrhu je okato, na sredini bokato, a jezikom žerav zoblje.

Odgovor

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Crven trči po putiću, u crvenom kaputiću, a sve viče “Aj, aj, divan ti sam ja!”

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor