Narodne zagonetke

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Kokoš

0 0
Podeli zagonetku:

Dudulija svira, tankosava igra, sva se gora ljulja.

Odgovor

Šest nogu, a dve glave.

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

K soli ide, soli neće; k vodi ide, vode neće.

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor