Narodne zagonetke

Što si od koga čuo, ja sam ti kazao.

Jezik

2 1
Podeli zagonetku:

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Pre nego što je Mont Everest otkriven, koja je bila najviša planina na Zemlji?

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Odgovor

Uveče zlatno proso prosu, a ujutro sve pokupi.

Odgovor

Zaklah vola rebronju, sva mu rebra pojedoh, jedno rebro ostavih – dogodine biće vo.

Odgovor