Narodne zagonetke

Što u mene, što u tebe, što u ovce bjelice, što u zrnu pšenice.

Srce

2 0
Podeli zagonetku:

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Među konje raslo, međ’ đevojke igralo, te im dojke ticalo.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Vanja ima 6 pari crnih rukavica i 6 pari braon rukavica u fioci. Ako je Vanja u potpunom mraku, i želi da izvuče par rukavica iste boje (levu i desnu), iz koliko pokušaja (koliko izvučenih rukavica) će to moći da uradi?

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor