Narodne zagonetke

Što u mene, što u tebe, što u ovce bjelice, što u zrnu pšenice.

Srce

1 0
Podeli zagonetku:

Zimi puno, leti prazno.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor