Logičke zagonetke

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Maksimalan broj krompira na kraju puta je 25. Trgovac će morati da smanjuje broj džakova kako nailazi na prolazne tačke.

  • Prvih 10 prolaznih tačaka će zahtevati po 3 krompira, čime će se jedan njegov džak isprazniti.
  • Narednih 15 prolaznih tačaka će zahtevati po 2 krompira, čime će se njegov drugi džak isprazniti.
  • Na kraju, ostaće mu jedan pun džak koji će preneti kroz 5 prolaznih tačaka, pa će na kraju puta imati 25 krompira.
1 1
Podeli zagonetku:

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Bela se rodi, zelena odraste, crvena umre.

Odgovor

Motovilo vilo, po gori hodilo, ni vode pilo, ni trave paslo, opet sito doma došlo.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor