Logičke zagonetke

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Maksimalan broj krompira na kraju puta je 25. Trgovac će morati da smanjuje broj džakova kako nailazi na prolazne tačke.

  • Prvih 10 prolaznih tačaka će zahtevati po 3 krompira, čime će se jedan njegov džak isprazniti.
  • Narednih 15 prolaznih tačaka će zahtevati po 2 krompira, čime će se njegov drugi džak isprazniti.
  • Na kraju, ostaće mu jedan pun džak koji će preneti kroz 5 prolaznih tačaka, pa će na kraju puta imati 25 krompira.
2 1
Podeli zagonetku:

Begovo vino i kadijino vino u jednu bačvu stalo, a nije se pomešalo.

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Motovilo vilo, po gori hodilo, ni vode pilo, ni trave paslo, opet sito doma došlo.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor

Leti bežiš od njega, zimi trčiš ka njemu.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor