Logičke zagonetke

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Maksimalan broj krompira na kraju puta je 25. Trgovac će morati da smanjuje broj džakova kako nailazi na prolazne tačke.

  • Prvih 10 prolaznih tačaka će zahtevati po 3 krompira, čime će se jedan njegov džak isprazniti.
  • Narednih 15 prolaznih tačaka će zahtevati po 2 krompira, čime će se njegov drugi džak isprazniti.
  • Na kraju, ostaće mu jedan pun džak koji će preneti kroz 5 prolaznih tačaka, pa će na kraju puta imati 25 krompira.
0 1
Podeli zagonetku:

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Odgovor

U crnoj šumi beo proplanak.

Odgovor

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Iziđe vila iz cerovika, i prosu bezbroj zlatnika.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor