Logičke zagonetke

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Maksimalan broj krompira na kraju puta je 25. Trgovac će morati da smanjuje broj džakova kako nailazi na prolazne tačke.

  • Prvih 10 prolaznih tačaka će zahtevati po 3 krompira, čime će se jedan njegov džak isprazniti.
  • Narednih 15 prolaznih tačaka će zahtevati po 2 krompira, čime će se njegov drugi džak isprazniti.
  • Na kraju, ostaće mu jedan pun džak koji će preneti kroz 5 prolaznih tačaka, pa će na kraju puta imati 25 krompira.
0 0
Podeli zagonetku:

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Zobah zopcu od mora do Stambola, nit je mogoh pozobati, niti kome ostaviti.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Malečko je, crno je, ujkom te zove, a krv ti pije.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor

Jaše rod na nerodu i traži nenikli.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Uveče zlatno proso prosu, a ujutro sve pokupi.

Odgovor