Logičke zagonetke

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Maksimalan broj krompira na kraju puta je 25. Trgovac će morati da smanjuje broj džakova kako nailazi na prolazne tačke.

  • Prvih 10 prolaznih tačaka će zahtevati po 3 krompira, čime će se jedan njegov džak isprazniti.
  • Narednih 15 prolaznih tačaka će zahtevati po 2 krompira, čime će se njegov drugi džak isprazniti.
  • Na kraju, ostaće mu jedan pun džak koji će preneti kroz 5 prolaznih tačaka, pa će na kraju puta imati 25 krompira.
0 1
Podeli zagonetku:

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Duše nema, duše nosi.

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Među konje raslo, međ’ đevojke igralo, te im dojke ticalo.

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Iz jednog panja pet šibljika u jedno vreme izbile, zajedno sve rasle, pa jedna drugu ne stigle.

Odgovor