Logičke zagonetke

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Maksimalan broj krompira na kraju puta je 25. Trgovac će morati da smanjuje broj džakova kako nailazi na prolazne tačke.

  • Prvih 10 prolaznih tačaka će zahtevati po 3 krompira, čime će se jedan njegov džak isprazniti.
  • Narednih 15 prolaznih tačaka će zahtevati po 2 krompira, čime će se njegov drugi džak isprazniti.
  • Na kraju, ostaće mu jedan pun džak koji će preneti kroz 5 prolaznih tačaka, pa će na kraju puta imati 25 krompira.
0 1
Podeli zagonetku:

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

U crnoj šumi beo proplanak.

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor