Narodne zagonetke

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Testera

0 1
Podeli zagonetku:

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor

Svrbi i boli ali cura to voli. Šta je to?

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor