Narodne zagonetke

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Zima

4 0
Podeli zagonetku:

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor

Kriv delija u strani stenje.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor