Narodne zagonetke

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Zima

2 0
Podeli zagonetku:

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor

Krivo drvo zemlju drži.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Uteče mi kumbas uz brdašce, niz brdašce; ko mi neće kazati, krvavo mu srdašce.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor