Narodne zagonetke

Bele koke ispod strehe vire.

Zubi

2 0
Podeli zagonetku:

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Beo pas na kući leži.

Odgovor

Šest nogu, a dve glave.

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor