Narodne zagonetke

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Kosa i kosac

0 0
Podeli zagonetku:

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Među konje raslo, međ’ đevojke igralo, te im dojke ticalo.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Begovo vino i kadijino vino u jednu bačvu stalo, a nije se pomešalo.

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor