Narodne zagonetke

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Kukuruz u klipu

2 1
Podeli zagonetku:

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Useo vrabac mečku.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor