Narodne zagonetke

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Kukuruz u klipu

3 1
Podeli zagonetku:

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Car posla carici u tisovoj kablici dvanaest zlatnih jabuka. U svakoj jabuci po četiri kruške, u svakoj kruški po sedam semenki.

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor