Narodne zagonetke

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Kukuruz u klipu

1 1
Podeli zagonetku:

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor