Narodne zagonetke

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Kukuruz u klipu

3 1
Podeli zagonetku:

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Beo konj, zelen rep.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor