Narodne zagonetke

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Nebo i zvezde

0 0
Podeli zagonetku:

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Kriv delija u strani stenje.

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor

Uveče zlatno proso prosu, a ujutro sve pokupi.

Odgovor

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Odgovor