Narodne zagonetke

Zlatan golub pod zemljom gukće, raduju mu se sva čeljad iz kuće.

Plug

0 0
Podeli zagonetku:

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Majka mršavi, a dete deblja.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor