Narodne zagonetke

Zlatan golub pod zemljom gukće, raduju mu se sva čeljad iz kuće.

Plug

0 0
Podeli zagonetku:

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Jovan je prekjuče imao 17 godina, a sledeće godine će imati 20. Kako je to moguće?

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor