Narodne zagonetke

Zimi putuje, leti planduje.

Saonice

1 0
Podeli zagonetku:

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Iziđe dika iz t’mnika, pa ponese tri zlatna ručnika.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor