Narodne zagonetke

Zimi putuje, leti planduje.

Saonice

1 0
Podeli zagonetku:

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Svrbi i boli ali cura to voli. Šta je to?

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Zašto mi to zašto: ono na ono; ono u ono; ono kroz ono; ono pod ono.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Masno je – maslo nije, zeleno je – žuč nije, slatko je – med nije, gorko je – pelin nije.

Odgovor

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Odgovor