Narodne zagonetke

Zimi putuje, leti planduje.

Saonice

1 0
Podeli zagonetku:

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Zobah zopcu od mora do Stambola, nit je mogoh pozobati, niti kome ostaviti.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor