Narodne zagonetke

Zimi putuje, leti planduje.

Saonice

1 0
Podeli zagonetku:

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Vanja ima 6 pari crnih rukavica i 6 pari braon rukavica u fioci. Ako je Vanja u potpunom mraku, i želi da izvuče par rukavica iste boje (levu i desnu), iz koliko pokušaja (koliko izvučenih rukavica) će to moći da uradi?

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Dođe baba usred luga, sa šezdeset i tri zuba, i obori četiri duba.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Dvoje ljudi je rođeno istog trenutka, ali imaju različite rođendane.

Kako je to moguće?

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor