Narodne zagonetke

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Jaje

0 0
Podeli zagonetku:

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor