Narodne zagonetke

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Jaje

2 1
Podeli zagonetku:

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Zlatan golub pod zemljom gukće, raduju mu se sva čeljad iz kuće.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor