Narodne zagonetke

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Jaje

1 1
Podeli zagonetku:

Miš medveda sveza.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Živ jarac živodarac, živ drt neodrt, živ klat nezaklat, živ pečen neispečen, živ jeden neizeden.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor