Narodne zagonetke

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Jaje

0 0
Podeli zagonetku:

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Leti bežiš od njega, zimi trčiš ka njemu.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Živ jarac živodarac, živ drt neodrt, živ klat nezaklat, živ pečen neispečen, živ jeden neizeden.

Odgovor

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Odgovor