Narodne zagonetke

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Sunce

1 0
Podeli zagonetku:

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Bezubo prase junačku glavu popase.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Švićko tera niz prisoje svinje.

Odgovor

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor