Narodne zagonetke

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Pismo (hartija, mastilo i čovek koji piše)

13 0
Podeli zagonetku:

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Među konje raslo, međ’ đevojke igralo, te im dojke ticalo.

Odgovor

Ja imadoh crne goste; dođoše mi u ljeto, a odoše u zimu.

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor