Narodne zagonetke

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Pismo (hartija, mastilo i čovek koji piše)

30 7
Podeli zagonetku:

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Lončić, tarančić, nit se kuva, niti vri, ceo svet othrani.

Odgovor

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor

Iziđe vila iz cerovika, i prosu bezbroj zlatnika.

Odgovor