Narodne zagonetke

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Pismo (hartija, mastilo i čovek koji piše)

39 9
Podeli zagonetku:

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Odgovor

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor