Narodne zagonetke

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Pismo (hartija, mastilo i čovek koji piše)

13 0
Podeli zagonetku:

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor

Jedna porodica želi da prođe kroz mračan tunel. Otac može da prođe za 1 minut, majka za 2 minuta, sin za 4 minuta i ćerka za 5 minuta. Kroz tunel može da prođe najviše dvoje ljudi istovremeno, krećući se brzinom sporijeg. Imaju jednu lampu i dovoljno baterija da lampa izdrži još 12 minuta. Tunel je previše opasan da bi se njime kretali bez lampe.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor