Narodne zagonetke

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Lonac i kašika

0 0
Podeli zagonetku:

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Brat i sestra rodiše se, vazda skupa putovaše, jedno drugo ne videše.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ koji otključava.

Odgovor

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Odgovor

Robert je pobedio u trci ali je pehar dobio neko drugi. Zašto?

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor