Narodne zagonetke

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Lonac i kašika

0 0
Podeli zagonetku:

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Jedna porodica želi da prođe kroz mračan tunel. Otac može da prođe za 1 minut, majka za 2 minuta, sin za 4 minuta i ćerka za 5 minuta. Kroz tunel može da prođe najviše dvoje ljudi istovremeno, krećući se brzinom sporijeg. Imaju jednu lampu i dovoljno baterija da lampa izdrži još 12 minuta. Tunel je previše opasan da bi se njime kretali bez lampe.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor