Narodne zagonetke

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Čovek i zemlja

1 0
Podeli zagonetku:

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Odgovor

Beo konj, zelen rep.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Drven trbuh, kožna leđa, dlakama govori.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Odgovor

Žuto, savijeno, u meso ubodeno; svrbi i boli, i opet kaže: nek stoji.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor