Narodne zagonetke

Zelen tor, bele ovce, gvozden ključ otvara.

Bundeva

0 1
Podeli zagonetku:

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Zelen tor, bele ovce, gvozden ključ otvara.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor