Narodne zagonetke

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Žitno klasje

0 0
Podeli zagonetku:

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Na vrhu je okato, na sredini bokato, a jezikom žerav zoblje.

Odgovor

Beža beži, preža preži; skoči preža te uhvati bežu.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor