Narodne zagonetke

Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ koji otključava.

Lubenica

0 0
Podeli zagonetku:

Bradu nosi – vetar nije, torbu ima – prosjak nije, rupu traži – miš nije.

Odgovor

Car posla carici u tisovoj kablici dvanaest zlatnih jabuka. U svakoj jabuci po četiri kruške, u svakoj kruški po sedam semenki.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor