Narodne zagonetke

Zvrnda zvrnda preko devet brda.

Bubanj

2 0
Podeli zagonetku:

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor