Narodne zagonetke

Zvono, a ne zvoni.

Cvet visibabe

2 1
Podeli zagonetku:

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Zelen tor, bele ovce, gvozden ključ otvara.

Odgovor

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

Danju gospođa, noću sluškinja.

Odgovor

Šušter gušter na vrh kuće gaće veže.

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor