Narodne zagonetke

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Vetar

0 0
Podeli zagonetku:

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

Majka mršavi, a dete deblja.

Odgovor