Narodne zagonetke

Zašto mi to zašto: ono na ono; ono u ono; ono kroz ono; ono pod ono.

Kazan i ostali pribor za pečenje rakije

0 3
Podeli zagonetku:

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Šupalj delija u strani šišti.

Odgovor