Narodne zagonetke

Zašto mi to zašto: ono na ono; ono u ono; ono kroz ono; ono pod ono.

Kazan i ostali pribor za pečenje rakije

0 2
Podeli zagonetku:

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor