Matematičke zagonetke

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

99 odnosno 387.420.489

0 1
Podeli zagonetku:

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Ja uzmem gvozden ključ, te otvorim zelen grad, pa išćeram crna goveda.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Iziđe vila iz cerovika, i prosu bezbroj zlatnika.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor