Matematičke zagonetke

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

99 odnosno 387.420.489

0 1
Podeli zagonetku:

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor