Matematičke zagonetke

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

99 odnosno 387.420.489

0 0
Podeli zagonetku:

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Među konje raslo, međ’ đevojke igralo, te im dojke ticalo.

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Odgovor

Zvrnda zvrnda preko devet brda.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor