Matematičke zagonetke

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

99 odnosno 387.420.489

0 1
Podeli zagonetku:

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor

Žuto je – smilj nije, zeleno je – jed nije, crveno je – krv nije.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Živa zemlja mrtvom gospodari.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor