Matematičke zagonetke

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

99 odnosno 387.420.489

0 1
Podeli zagonetku:

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Zaklah vola rebronju, sva mu rebra pojedoh, jedno rebro ostavih – dogodine biće vo.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Deca trče, a otac se još nije rodio.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor