Matematičke zagonetke

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

99 odnosno 387.420.489

0 1
Podeli zagonetku:

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Odgovor

Što više uzimaš, to više ostaje; što manje uzimaš, to manje ostaje.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Uveče zatuci, izjutra izvuci.

Odgovor