Narodne zagonetke

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Dan i noć

1 0
Podeli zagonetku:

Manje veće premeće.

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Beža beži, preža preži; skoči preža te uhvati bežu.

Odgovor

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Odgovor

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor