Logičke zagonetke

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Biće potrebno 58 minuta. Iako koza napreduje brzinom od 1 metra po minutu, tokom 58-og minuta ona neće skliznuti, jer je stigla na vrh gde više nije strmo.

1 1
Podeli zagonetku:

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Car večera, buzdovan mu igra.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Usred mora oganj gori.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor