Logičke zagonetke

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Biće potrebno 58 minuta. Iako koza napreduje brzinom od 1 metra po minutu, tokom 58-og minuta ona neće skliznuti, jer je stigla na vrh gde više nije strmo.

0 0
Podeli zagonetku:

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Doleteše ptice bez perja, padoše na drvo bez lišća; dolete momče bez usta, pojede ptice bez perja.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Vije se kao uzda, uzda nije; kandže ima, mačka nije.

Odgovor

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor