Logičke zagonetke

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Dva polupuna bureta će biti presuta u jedno prazno bure. Zatim će još dva polupuna bureta biti presuta u jedno prazno. Sada imamo 9 punih buradi, 3 polupuna bureta i 9 praznih, tako da svaki sin dobija 3 puna bureta, 1 polupuno bure i 3 prazna bureta.

0 0
Podeli zagonetku:

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Kad me u glavu udariše, rep mi zabiše; đe me zabiše, tu i ostaviše.

Odgovor

Visi visilica, pod njom sedi kosmatica. Boga moli kosmatica da joj padne visilica.

Odgovor

Svrbi i boli ali cura to voli. Šta je to?

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor