Logičke zagonetke

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Dva polupuna bureta će biti presuta u jedno prazno bure. Zatim će još dva polupuna bureta biti presuta u jedno prazno. Sada imamo 9 punih buradi, 3 polupuna bureta i 9 praznih, tako da svaki sin dobija 3 puna bureta, 1 polupuno bure i 3 prazna bureta.

0 0
Podeli zagonetku:

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Zaklah vola rebronju, sva mu rebra pojedoh, jedno rebro ostavih – dogodine biće vo.

Odgovor

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor