Logičke zagonetke

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Dva polupuna bureta će biti presuta u jedno prazno bure. Zatim će još dva polupuna bureta biti presuta u jedno prazno. Sada imamo 9 punih buradi, 3 polupuna bureta i 9 praznih, tako da svaki sin dobija 3 puna bureta, 1 polupuno bure i 3 prazna bureta.

0 0
Podeli zagonetku:

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Iva se vozi na tankoj lozi, sam se Bog čudi kako s’ Iva vozi na tankoj lozi.

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor

Doleteše ptice bez perja, padoše na drvo bez lišća; dolete momče bez usta, pojede ptice bez perja.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor