Logičke zagonetke

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Dva polupuna bureta će biti presuta u jedno prazno bure. Zatim će još dva polupuna bureta biti presuta u jedno prazno. Sada imamo 9 punih buradi, 3 polupuna bureta i 9 praznih, tako da svaki sin dobija 3 puna bureta, 1 polupuno bure i 3 prazna bureta.

0 0
Podeli zagonetku:

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Lončić, tarančić, nit se kuva, niti vri, ceo svet othrani.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Dva brata i dvije seje kolo vode: jedan brat nas cvijećem posiplje, drugi brat nas žitom obasiplje; prva seja vino toči, druga seja vodu lijeva.

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

U repu mu pamet.

Odgovor