Logičke zagonetke

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Napraviće 6 cigareta. Od 25 opušaka koje je skupio napraviće 5 cigareta, a nakon toga će mu ostati novih 5 opušaka od kojih može napraviti još jednu cigaretu.

0 0
Podeli zagonetku:

Ćoravi vide zeca, kljasti ga uhvati, a goli ga sakri i kući donese.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Što više uzimaš, to više ostaje; što manje uzimaš, to manje ostaje.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odgovor

Koji je sledeći broj u nizu?

Odgovor

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor