Logičke zagonetke

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Napraviće 6 cigareta. Od 25 opušaka koje je skupio napraviće 5 cigareta, a nakon toga će mu ostati novih 5 opušaka od kojih može napraviti još jednu cigaretu.

0 1
Podeli zagonetku:

Žutonja liže galonju.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor

Iziđe vila iz cerovika, i prosu bezbroj zlatnika.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor