Logičke zagonetke

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Napraviće 6 cigareta. Od 25 opušaka koje je skupio napraviće 5 cigareta, a nakon toga će mu ostati novih 5 opušaka od kojih može napraviti još jednu cigaretu.

0 0
Podeli zagonetku:

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Mala usta ima, ali može mnogo da popije.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Ja udarih gvozdenim maljem u Kamen-grad, iz njega skoči Devenduka kralj i primi se u Mekiš-grad.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor