Logičke zagonetke

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Napraviće 6 cigareta. Od 25 opušaka koje je skupio napraviće 5 cigareta, a nakon toga će mu ostati novih 5 opušaka od kojih može napraviti još jednu cigaretu.

0 0
Podeli zagonetku:

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Lončić, tarančić, nit se kuva, niti vri, ceo svet othrani.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Deca trče, a otac se još nije rodio.

Odgovor