Logičke zagonetke

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Napraviće 6 cigareta. Od 25 opušaka koje je skupio napraviće 5 cigareta, a nakon toga će mu ostati novih 5 opušaka od kojih može napraviti još jednu cigaretu.

0 0
Podeli zagonetku:

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Usred mora oganj gori.

Odgovor

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Gde nam je vranac lane ležao, i danas mu se mesto poznaje.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Odgovor