Logičke zagonetke

Pre nego što je Mont Everest otkriven, koja je bila najviša planina na Zemlji?

Mont Everest je oduvek bio najviša planina na Zemlji, ali nije uvek bio otkriven.

0 0
Podeli zagonetku:

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Odgovor

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor