Logičke zagonetke

Pre nego što je Mont Everest otkriven, koja je bila najviša planina na Zemlji?

Mont Everest je oduvek bio najviša planina na Zemlji, ali nije uvek bio otkriven.

3 0
Podeli zagonetku:

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Mrtvi nosi živoga preko polja nepočin-polja; ne počinuo dok ne pogodiš.

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor