Logičke zagonetke

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Rekao im je da zamene kamile, jer bogatstvo dobija vlasnik kamile koja stigne poslednja.

1 0
Podeli zagonetku:

Begovo vino i kadijino vino u jednu bačvu stalo, a nije se pomešalo.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Car večera, buzdovan mu igra.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor

Dolete vrana u selo iz luga, te požnje srpom brata i druga.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor