Logičke zagonetke

Na stolu je 27 teniskih loptica. Jedna loptica je teža od ostalih. Iz koliko najmanje pokušaja pomoću terazija možeš utvrditi koja je loptica teža od ostalih?

Prvo merenje: Podeliti loptice u 3 grupe po 9 i izmeriti dve grupe. Tada ćemo znati u kojoj grupi je najteža loptica. (ako su dve grupe iste težine, tražena loptica je u trećoj)

Drugo merenje: Zatim ćemo iz novonastale teške grupe od 9 loptica ponovo napraviti tri grupe od 3 loptice i izmeriti koja je najteža. (ako su dve grupe iste težine, tražena loptica je u trećoj)

Treće merenje: Zatim ćemo iz najteže grupe od 3 loptice, izmeriti dve loptice i pronaći koja je najteža. (ako su dve loptice iste težine, tražena loptica je treća)

1 0
Podeli zagonetku:

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor