Logičke zagonetke

Na stolu je 27 teniskih loptica. Jedna loptica je teža od ostalih. Iz koliko najmanje pokušaja pomoću terazija možeš utvrditi koja je loptica teža od ostalih?

Prvo merenje: Podeliti loptice u 3 grupe po 9 i izmeriti dve grupe. Tada ćemo znati u kojoj grupi je najteža loptica. (ako su dve grupe iste težine, tražena loptica je u trećoj)

Drugo merenje: Zatim ćemo iz novonastale teške grupe od 9 loptica ponovo napraviti tri grupe od 3 loptice i izmeriti koja je najteža. (ako su dve grupe iste težine, tražena loptica je u trećoj)

Treće merenje: Zatim ćemo iz najteže grupe od 3 loptice, izmeriti dve loptice i pronaći koja je najteža. (ako su dve loptice iste težine, tražena loptica je treća)

1 0
Podeli zagonetku:

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor