Logičke zagonetke

Na stolu je 27 teniskih loptica. Jedna loptica je teža od ostalih. Iz koliko najmanje pokušaja pomoću terazija možeš utvrditi koja je loptica teža od ostalih?

Prvo merenje: Podeliti loptice u 3 grupe po 9 i izmeriti dve grupe. Tada ćemo znati u kojoj grupi je najteža loptica. (ako su dve grupe iste težine, tražena loptica je u trećoj)

Drugo merenje: Zatim ćemo iz novonastale teške grupe od 9 loptica ponovo napraviti tri grupe od 3 loptice i izmeriti koja je najteža. (ako su dve grupe iste težine, tražena loptica je u trećoj)

Treće merenje: Zatim ćemo iz najteže grupe od 3 loptice, izmeriti dve loptice i pronaći koja je najteža. (ako su dve loptice iste težine, tražena loptica je treća)

1 0
Podeli zagonetku:

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Gvozden pas u šumi laje.

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

Dovuče se šigo-migo, za njim brkov sitno-hitro; da ne bi babine rupe, upade u brkove ruke.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Odgovor

Zimi puno, leti prazno.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor