Narodne zagonetke

Bezubo prase junačku glavu popase.

Britva za brijanje

1 0
Podeli zagonetku:

Ćoravi vide zeca, kljasti ga uhvati, a goli ga sakri i kući donese.

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Kriv delija u strani stenje.

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Car večera, buzdovan mu igra.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor