Narodne zagonetke

Bezubo prase junačku glavu popase.

Britva za brijanje

1 0
Podeli zagonetku:

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Brat i sestra rodiše se, vazda skupa putovaše, jedno drugo ne videše.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Zelen tor, bele ovce, gvozden ključ otvara.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor