Logičke zagonetke

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Treba postaviti pitanje: “Ako pitam tvog brata da li uvek pričaš istinu, šta će mi reći?”

Ako upitani kaže “ne” to je osoba koja govori istinu, a ako kaže “da” onda je to onaj koji laže.

0 0
Podeli zagonetku:

Zelena košara, crna goveda, gvozden ključ koji otključava.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Dođe baba usred luga, sa šezdeset i tri zuba, i obori četiri duba.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Bez igle uboden, bez vatre opečen.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

U naše tete suknja do pete, ni koncem sašivena, ni iglom prošivena.

Odgovor

Malečko je, crno je, ujkom te zove, a krv ti pije.

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor