Logičke zagonetke

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Treba postaviti pitanje: “Ako pitam tvog brata da li uvek pričaš istinu, šta će mi reći?”

Ako upitani kaže “ne” to je osoba koja govori istinu, a ako kaže “da” onda je to onaj koji laže.

0 0
Podeli zagonetku:

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Ide pop planinom, ogrnuo se slaninom.

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor