Logičke zagonetke

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Treba postaviti pitanje: “Ako pitam tvog brata da li uvek pričaš istinu, šta će mi reći?”

Ako upitani kaže “ne” to je osoba koja govori istinu, a ako kaže “da” onda je to onaj koji laže.

0 0
Podeli zagonetku:

Dolete vrana u selo iz luga, te požnje srpom brata i druga.

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Majka mršavi, a dete deblja.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor