Logičke zagonetke

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Treba postaviti pitanje: “Ako pitam tvog brata da li uvek pričaš istinu, šta će mi reći?”

Ako upitani kaže “ne” to je osoba koja govori istinu, a ako kaže “da” onda je to onaj koji laže.

0 0
Podeli zagonetku:

Bez igle uboden, bez vatre opečen.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Jaše rod na nerodu i traži nenikli.

Odgovor

Jedan šućur u dolini sjedi; što god ljudi steknu, to sve njemu snesu; što on od njih primi, to im sve povrati.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor