Logičke zagonetke

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Treba postaviti pitanje: “Ako pitam tvog brata da li uvek pričaš istinu, šta će mi reći?”

Ako upitani kaže “ne” to je osoba koja govori istinu, a ako kaže “da” onda je to onaj koji laže.

0 0
Podeli zagonetku:

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

Vije se kao uzda, uzda nije; kandže ima, mačka nije.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor

Danju gospođa, noću sluškinja.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Beo pas na kući leži.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor