Logičke zagonetke

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

3 osobe su za stolom – baka, majka i unuka.

0 0
Podeli zagonetku:

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Pre nego što je Mont Everest otkriven, koja je bila najviša planina na Zemlji?

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Caru na glavi sedi, a nikada ne besedi.

Odgovor

Šareno štapče kroz plot promače.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor