Logičke zagonetke

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

3 osobe su za stolom – baka, majka i unuka.

0 0
Podeli zagonetku:

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Šavrdalo šavrda, po gori, po doli, dvojica ga teraju, a dvojica čekaju.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor