Logičke zagonetke

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Zoran je Bojanin dever.

0 0
Podeli zagonetku:

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odgovor

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Brat i ja uvek idemo zajedno, iako smo veoma različiti. Njega čuješ, ali mene ne. Mene vidiš, ali njega ne. Ko smo mi?

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Beo pas na kući leži.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor