Logičke zagonetke

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Zoran je Bojanin dever.

0 0
Podeli zagonetku:

Beo konj, zelen rep.

Odgovor

Jedna truba platna celu zemlju pokriva.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Car posla carici u tisovoj kablici dvanaest zlatnih jabuka. U svakoj jabuci po četiri kruške, u svakoj kruški po sedam semenki.

Odgovor

Vodom ide, ne bućka; gorom ide, ne šuška.

Odgovor

Dođe baba usred luga, sa šezdeset i tri zuba, i obori četiri duba.

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor