Logičke zagonetke

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Ona je njegova majka.

3 0
Podeli zagonetku:

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Masno je – maslo nije, zeleno je – žuč nije, slatko je – med nije, gorko je – pelin nije.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Na stolu je 27 teniskih loptica. Jedna loptica je teža od ostalih. Iz koliko najmanje pokušaja pomoću terazija možeš utvrditi koja je loptica teža od ostalih?

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor