Logičke zagonetke

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Ona je njegova majka.

3 0
Podeli zagonetku:

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Zeleno se rodi, brkato uzraste, sakato umre.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor

Car večera, buzdovan mu igra.

Odgovor