Logičke zagonetke

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odigrale su 11 mečeva. Marija je izgubila tri meča, i da bi bila na nuli morala je da pobedi u tri meča. Pošto je Marija na kraju dobila 500 dinara, odigrano je ukupno 3 + 3 + 5 odnosno 11 mečeva.

0 0
Podeli zagonetku:

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Zalolota lota, sa visoka plota, daleko se čuje u neznanu zemlju.

Odgovor

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Živ jarac živodarac, živ drt neodrt, živ klat nezaklat, živ pečen neispečen, živ jeden neizeden.

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor