Logičke zagonetke

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odigrale su 11 mečeva. Marija je izgubila tri meča, i da bi bila na nuli morala je da pobedi u tri meča. Pošto je Marija na kraju dobila 500 dinara, odigrano je ukupno 3 + 3 + 5 odnosno 11 mečeva.

0 0
Podeli zagonetku:

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor