Logičke zagonetke

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Potrebno je 6 godina, pošto se visina povećava duplo svake godine.

0 0
Podeli zagonetku:

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Ja iziđoh na srebrno gumno i udarih u zlatne svirale; svak me ču, a niko ne vide.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

Česta gora čestana, pod čestanom poljana, pod poljanom dva vira, pod dva vira otkosje, pod otkosjem sipilo, pod sipilom jamilo, pod jamilom gledilo.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor