Logičke zagonetke

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Potrebno je 6 godina, pošto se visina povećava duplo svake godine.

0 0
Podeli zagonetku:

Vije se kao uzda, uzda nije; kandže ima, mačka nije.

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Jedno ime i u gori i u vodi.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor