Logičke zagonetke

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Potrebno je 6 godina, pošto se visina povećava duplo svake godine.

0 0
Podeli zagonetku:

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Što si od koga čuo, ja sam ti kazao.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Što u mene, što u tebe, što u ovce bjelice, što u zrnu pšenice.

Odgovor