Logičke zagonetke

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Potrebno je 6 godina, pošto se visina povećava duplo svake godine.

0 0
Podeli zagonetku:

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Odgovor

Dva brata i dvije seje kolo vode: jedan brat nas cvijećem posiplje, drugi brat nas žitom obasiplje; prva seja vino toči, druga seja vodu lijeva.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Jedno ime i u gori i u vodi.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Masno je – maslo nije, zeleno je – žuč nije, slatko je – med nije, gorko je – pelin nije.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor