Logičke zagonetke

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Potrebno je 6 godina, pošto se visina povećava duplo svake godine.

0 0
Podeli zagonetku:

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Mala usta ima, ali može mnogo da popije.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Odgovor

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor