Logičke zagonetke

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Igra šah sa Katarinom

5 3
Podeli zagonetku:

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Na stolu je 27 teniskih loptica. Jedna loptica je teža od ostalih. Iz koliko najmanje pokušaja pomoću terazija možeš utvrditi koja je loptica teža od ostalih?

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Dvoje ljudi je rođeno istog trenutka, ali imaju različite rođendane.

Kako je to moguće?

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor