Logičke zagonetke

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Igra šah sa Katarinom

0 1
Podeli zagonetku:

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor

Ćoravi vide zeca, kljasti ga uhvati, a goli ga sakri i kući donese.

Odgovor