Logičke zagonetke

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Igra šah sa Katarinom

3 2
Podeli zagonetku:

Krvav đeko iz pećine bleji.

Odgovor

Grbavo prase sve polje popase.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor