Logičke zagonetke

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Igra šah sa Katarinom

2 1
Podeli zagonetku:

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Beo pas na kući leži.

Odgovor

Ja udarih gvozdenim maljem u Kamen-grad, iz njega skoči Devenduka kralj i primi se u Mekiš-grad.

Odgovor

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Žuto je – smilj nije, zeleno je – jed nije, crveno je – krv nije.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Četiri čoveka su stala pod kišobran i nijedan od njih nije bio mokar. Kako je to moguće?

Odgovor

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor