Logičke zagonetke

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Poštanska marka

2 2
Podeli zagonetku:

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

U naše tete suknja do pete, ni koncem sašivena, ni iglom prošivena.

Odgovor

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Odgovor

Vodom ide, ne bućka; gorom ide, ne šuška.

Odgovor

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor