Logičke zagonetke

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Poštanska marka

2 1
Podeli zagonetku:

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Što više uzimaš, to više ostaje; što manje uzimaš, to manje ostaje.

Odgovor

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor