Narodne zagonetke

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Hleb

0 1
Podeli zagonetku:

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Car večera, buzdovan mu igra.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Živ jarac živodarac, živ drt neodrt, živ klat nezaklat, živ pečen neispečen, živ jeden neizeden.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor

Iz jednog panja pet šibljika u jedno vreme izbile, zajedno sve rasle, pa jedna drugu ne stigle.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Mrtvo živo tuče.

Odgovor