Logičke zagonetke

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Vreme

3 1
Podeli zagonetku:

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Imam kučku podvirušu, svakoga je podvirila i tebe će podviriti.

Odgovor

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor