Logičke zagonetke

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Vreme

1 1
Podeli zagonetku:

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor