Logičke zagonetke

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Vreme

1 1
Podeli zagonetku:

Šareno štapče kroz plot promače.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Dvoje ljudi je rođeno istog trenutka, ali imaju različite rođendane.

Kako je to moguće?

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Jedan lije, drugi pije, treći raste.

Odgovor