Logičke zagonetke

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Vreme

1 1
Podeli zagonetku:

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Na vrhu je okato, na sredini bokato, a jezikom žerav zoblje.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Među konje raslo, međ’ đevojke igralo, te im dojke ticalo.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Odgovor

Kući ide, a moli Boga da nikoga u kući ne nađe.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Zlatna tepsija puna zlatnih koštica.

Odgovor

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor