Matematičke zagonetke

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

0

6 4
Podeli zagonetku:

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

U naše tete suknja do pete, ni koncem sašivena, ni iglom prošivena.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Žuto je – smilj nije, zeleno je – jed nije, crveno je – krv nije.

Odgovor

Drven trbuh, kožna leđa, dlakama govori.

Odgovor

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor

Vržem jarca za dubicu, pa ga pljujem u bradicu.

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor

Beo pas na kući leži.

Odgovor