Matematičke zagonetke

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

0

5 3
Podeli zagonetku:

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

K soli ide, soli neće; k vodi ide, vode neće.

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor

Ja uzmem gvozden ključ, te otvorim zelen grad, pa išćeram crna goveda.

Odgovor

Što si od koga čuo, ja sam ti kazao.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

U našega ćaće devetoro braće.

Odgovor