Matematičke zagonetke

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

0

9 4
Podeli zagonetku:

Tanko kao žica, vitko kao zmija, puca kao puška, grize kao pas.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Grbavo prase sve polje popase.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor